Prelucrarea datelor cu caracter personal

Russu T Teodor Intreprindere Individuala este operator inregistrat pentru prelucrarea datelor personale nr 31535, in conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, precum si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ?i protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Russu T Teodor Intreprindere Individuala este determinata sa administreze, in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este legat de activitati de reclama, marketing si publicitate, precum si de activitati de procesare comenzi si livrare bunuri.

Informa?iile înregistrate sunt destinate utiliz?rii de c?tre operator ?i sunt comunicate numai urm?torilor destinatari:

  • persoana vizata
  • reprezentan?ii legali ai persoanei vizate
  • companii si site-uri partenere furnizorii de servicii ?i bunuri (in cazul in care livrarea  produselor se va face de la un furnizor tert direct catre client)
  • societati bancare, sau de intermediere a platilor (in cazul in care plata pentru produse se efectueaza prin intermediul unei institutii bancare, sau de intermediare a platilor: plati prin sms; plati cu cardul de debit/credit)

De asemenea, in conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001, beneficia?i de dreptul de acces, de interven?ie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale ?i dreptul de a v? adresa justi?iei. Totodat?, ave?i dreptul s? v? opune?i prelucr?rii datelor personale care v? privesc ?i s? solicita?i ?tergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, v? pute?i adresa cu o cerere prin email la teodor.russu@elm327.ro

Datele cu caracter personal pot fi stocate si prelucrate pana la exercitarea dreptului de opozitie a clientului (solicitarea stergerii acestora)

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Copyright ELM-327.EU ELM327.RO